JAK NAM POMÓC?

Każdy może pomagać Fundacji Euklidesa. Form pomocy jest wiele – od najprostszej, jaką jest darowizna (przelew, przekaz pocztowy, stałe zlecenie), przekazanie książek  na rzecz Fundacji, sponsoring, promocja Fundacji i informowanie o niej innych czy współpraca medialna. Zapraszamy wszystkich przyjaciół nauki do wspólnego działania na rzecz naszej Fundacji! Razem uczynimy świat lepszym i mądrzejszym!

Jeśli chcesz wspomóc działania Fundacji swoją darowizną dokonaj wpłaty!

Numer konta:

SANTANDER BANK 12 1090 2590 0000 0001 3108 2283

Jeśli chcesz przekazać darowiznę na rzecz konkretnego projektu naszej Fundacji prosimy o przesyłanie środków z dopiskiem nazwy projektu.

Darowizny zagraniczne można przekazywać także w walucie EURO:

SANTANDER BANK 97 1090 2590 0000 0001 3108 2305
IBAN: PL 97 1090 2590 0000 0001 3108 2305
BIC / Swift: WBKPPLPP

DAROWIZNY

Darowizny osób fizycznych:

Zostały zmienione zapisy ustawy o podatku od osób fizycznych dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego.
Od początku 2005 r. można odliczyć darowizny:
– przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom) o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (nie jest obowiązkowe posiadanie statusu organizacji pożytku publicznego) określonych w tej ustawie.

Art. 26 ust 1 pkt 10 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stwierdza, iż łączna kwota odliczeń z tytułów określonych w ust. 1 pkt 9 nie może przekroczyć w roku podatkowym kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

Darowizny osób prawnych:

Zostały zmienione zapisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Art. 18 ust 1 pkt 1 i 7) dotyczące możliwości odliczenia darowizny od podatku dochodowego.
Od początku 2005 roku można odliczyć darowizny:
– przekazane na cele zawierające się w sferze zadań publicznych (określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie)
– organizacjom, (m.in. stowarzyszeniom i fundacjom), o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy,
– prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych określonych w tej ustawie.
Łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu.

Należy pamiętać, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny są pieniądze to powinna być ona udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanej organizacji.

Zaś w przypadku darowania rzeczy lub usług – dokumentem potwierdzającym przekazanie tej darowizny oraz dokumentami potwierdzającymi faktyczne wydatki związane z tą darowizną.

Bez-nazwy-2

Zostań mecenasem Fundacji Euklidesa! Pomóż nam popularyzować wiedzę o nauce i jej fascynującym świecie!

Bez-nazwy-3

Jeśli chcesz nam pomóc możesz przekazać darowiznę materialną np. książki lub materiały edukacyjne, które będą służyły popularyzacji nauki.

Bez-nazwy-1

Jeśli chcesz uzyskać dla swojego projektu patronat Fundacji lub serwisu Mądre Książki napisz do nas!