Wraz z archeologami z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego przeprowadziliśmy w listopadzie młodzieżowe warsztaty edukacyjne na temat dziedzictwa archeologicznego w Jordanii i pracy polskich naukowców. Odwiedziliśmy lokalne szkoły, rozmawiając z młodzieżą oraz wychowawcami.

Zadanie finansowane w ramach umowy nr 951/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę