18 listopada 2018 r. na Uniwersytecie Haszymidzkim w Zarce odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa zatytułowana Polish archeology in Jordan. 100 years of the Polish contribution to the study and protection of the Middle Eastern heritage oraz wystawa poświęcona działalności polskich badaczy w Jordanii.

Konferencję zorganizowano w ramach obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości i popularyzowania wiedzy o Polsce i jej dokonaniach. Motywem przewodnim była prezentacja dorobku polskiej szkoły archeologii na Bliskim Wschodzie, w tym ponad 30-letniej obecności w Jordanii. Elementem łączącym wątki historii polskich odkryć w regionie z zakończeniem okresu zaborów była prezentacja filmu dokumentalnego nt. stulecia odzyskania niepodległości przygotowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Wspólne przedsięwzięcie naukowe Ambasady RP w Ammanie, Uniwersytetu Haszymidzkiego, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundacji Euklidesa zorganizowane zostało pod patronatem honorowym rektora Uniwersytetu Haszymidzkiego prof. Kamal Bani-Hani. Konferencji towarzyszyła również wystawa prac polskich archeologów i prezentacja wyników ich badań z ostatnich lat prowadzonych na terenie Królestwa Jordanii. Uniwersytet Haszymidzki zorganizował również wystawę Eyad Al Masri dotyczącą dziedzictwa kulturowego. W konferencji liczny udział wzięli przedstawiciele mediów jordańskich w tym ogólnokrajowych telewizji, władz uczelni oraz studenci Uniwersytetu Haszymidzkiego.

W trakcie konferencji dr Zuzanna Wygnańska przedstawiła wyniki prac Polskiego Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW na Bliskim Wschodzie. Profesor Jolanta Młynarczyk przedstawiła uczestnikom konferencji prace wykopaliskowe prowadzone w Beit Ras oraz Khirbat es-Sar w Jordanii. Profesor Jarosław Bodzek wraz z towarzyszącą mu grupą badaczy (Małgorzata Kajzer, Łukasz Miszk, Kamil Kopij, Paweł Ćwiąkała, Edyta Puniach) przybliżył działania naukowe prowadzone na dwóch stanowiskach w Tuwaneh and Dajanija w południowej Jordanii. W dwóch wystąpieniach dr Piotr Kołodziejczyk przedstawił wyniki badań prowadzonych od 2016 r. w okolicach Shobak oraz postępów polskich prac archeologicznych w Egipcie. Doktor Przemysła Nocuń w swoim referacie zaprezentował efekty działań badawczych na stanowisku Qasr ed-Deir położonego w Tafileh.

Profesor Mohammed Waheeb reprezentujący Uniwersytet Haszymidzki przedstawił referat dotyczący prac związanych z odnalezieniem Miejsca Chrztu na terytorium Jordanii. Doktor Bilal Khrisat zapoznał uczestników konferencji z zakresem badań naukowych prowadzonych w Petrze, których celem było pełne odtworzenie sposobu działania tego starożytnego miasta.

Jest to kolejne wydarzenie związane z działalnością polskich archeologów w Jordanii, któremu patronuje Ambasada RP w Ammanie. Należy podkreślić, iż 18 listopada br. w ramach promocji konferencji w największym dzienniku anglojęzycznym w Jordanii – Jordan Times ukazał się obszerny wywiad z polskimi archeologami. Wywiad ten dostępny jest pod poniższym adresem link.

Zadanie finansowane w ramach umowy nr 951/P-DUN/2018 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę