iskra wiedzyAkcja zakupu książek popularnonaukowych dla uzdolnionych i zainteresowanych nauką uczniów szkół w małych miejscowościach

Wiedza w powszechnym odczuciu jest wysoko cenioną i szlachetną wartością, która decyduje o naszym rozwoju i miejscu jakie będziemy zajmować na przestrzeni naszego życia. Wiedza daje nam także skutecznego działania i poczucie bezpieczeństwa. Człowiek czuje się po prostu pewnie, a tym samym i bezpiecznie, gdy ma wiedzę o otaczających go ludziach i zjawiskach oraz o zachodzących wokół niego procesach. Tamm, gdzie odczuwamy brak wiedzy o otoczeniu społecznym lub naturalnym, w którym przebywamy, odczuwamy też lęk przed tym wszystkim, co jest nam nieznane. Budowanie szerokich horyzontów i pragnienia poznawania i ulepszania świata musi być budowane od najmłodszych lat, tak by młody człowiek nie tylko chciał sie rozwijać, ale także szedł we właściwym kierunku i potrafił realizować swoje pasje i talenty we właściwy sposób.

Fundacja Euklidesa chce pomóc wszystkim zdolnym uczniom, których budzące się zainteresowania wymagają „paliwa” i właściwego ukierunkowania a możliwości rodziny i otoczenia nie pozwalają na wybór i zakup rzetelnych i dostosowanych do wieku książek i pomocy popularnonaukowych.

We współpracy z nauczycielami i rodzicami przygotowujemy specjalne pakiety edukacyjne – Iskry Wiedzy – które będą przekazywane wskazanym przez wychowawców uczniom, z małych miejscowości. W skład pakietu wchodzą książki popularnonaukowe zaopiniowane przez ekspertów serwisu Mądre Książki oraz edukacyjne gry i pomoce naukowe.

ZGŁOŚ UCZNIA – zapraszamy nauczycieli i rodziców do zgłaszania uczniów i ich zainteresowań

PODARUJ PAKIET – wykup pakiet lub jego część – cena pakietu 350 zł

Uczniowie, którzy przygotują pracę lub sprawozdanie ilustrujące do czego wykorzystali pakiet i w jaki sposób pomógł on w rozwoju ich zainteresowań zostaną zaproszeni na specjalne spotkanie z naukowcami, organizowane corocznie przez Fundację Euklidesa.

Pakiety edukacyjne „Iskra wiedzy” będą przygotowywane w następujących kategoriach:

 
Iskra Wiedzy „Matplaneta”
Iskra Wiedzy „Fabryka chemii”
Iskra Wiedzy „Magia fizyki”
Iskra Wiedzy „Biologia świata”
Iskra Wiedzy „Prehistoryczny świat”
Iskra Wiedzy „Historia nauczycielką życia”
Iskra Wiedzy „Młody archeolog”
Iskra Wiedzy „Podróż do wnętrza Ziemi”
Iskra Wiedzy „Nauka to kosmos”
Iskra Wiedzy „W świecie sztuki”
Iskra Wiedzy „Żyj z filozofią”